GasNet

GasNet
2020
Nová identita pro společnost GasNet redefinuje vizuální styl energetické firmy pro 21. století. Největší distributor plynu v České republice vznikl vyčleněním distribuční sítě ze společnosti innogy. 
  • koncept
  • logo
  • grafický design
  • webdesign
  • animace
reda.gif
01

Vizuální
identita

Lidé propojeni energií

Klient požadoval moderní, veskrze současné logo s enviromentálním akcentem, které se obejde bez obvyklých klišé typických pro loga plynárenských společností. Naším cílem tedy bylo najít vizuální zkratku, která jednak vystihne podstatu businessu společnosti GasNet, a jednak ji zasadí do širšího kontextu. Najít, resp. vytvořit příběh pro novou značku, která se teprve etabluje na trhu.

GasNet spravuje tisíce kilometrů potrubí. Největší distribuční síť, která rozvádí plyn do domácností, firem a obcí na většině území České republiky. Podstatou společnosti GasNet je propojení. To je příběh, který chce náš návrh značky vyprávět, příběh o propojení lidí se zemí, ze které je palivo čerpáno, příběh o propojení lidí navzájem, příběh dispečerů, techniků, záchranářů a statisíců lidí, kteří na ně každý den spoléhají.

Přísně geometrické logo, které propojuje litery "g" a "n" v jediném tahu, je asociací základního prvku plynárenské infrastruktury - plynovodu. Křížení pomyslného potrubí je zvýrazněno gradientem - tento prvek přidává prostorovou hloubku a je znakem, který propojuje celou vizuální identitu. Výrazná zelená barva dodává enviromentální akcent a činí značku výjimečnou v rámci odvětví.

02

Aplikace

Značka pro přímočarou aplikaci
Výrazná barevná plocha je rámcem pro aplikaci značky. Jasný odstín zelené barvy tvoří základ pro výrazný brand a pozitivní vizuální komunikaci. V tomto výrazném barevném prostoru lze samotné logo aplikovat v menších velikostech, a současně udržet značku snadno identifikovatelnou.

Užití na pracovních oděvech je ukázkou aplikačních možností značky. Cílem bylo vytvořit kolekci oděvů jasně odlišných od klasických "montérek", které lidem uvnitř i vně společnosti GasNet usnadní identifikaci se značkou.

 

03

Interiér

Kanceláře vedení společnosti GasNet v administrativním komplexu na pražském Proseku jsou v podstatě utilitární prostory s dominující bílou a šedou barvou. Výrazný branding, který jsme pro toto místo navrhli, využívá velkých formátů skleněných ploch pro záměrně naddimenzované značení. Velké číslice, loga a další grafika přinášejí potřebnou barevnost a brand je díky nim v celém prostoru nepřehlédnutelný.

Další části interiérů podle návrhu Graphite studio jsou ve výstavbě.

04

Webdesign

Styleguide vizuálního stylu pro webdesign a elektronické aplikace rozvíjí design brandu v elektronickém prostoru. Samotný web společnosti GasNet je stále ve vývoji.

 

reda.gif
další projekt