Vzorkovna

PhotoRobot
2020
Vzorkovna společnosti PhotoRobot je v principu jedno velké fotostudio. Návrh interiéru umožňuje konfigurovat nejrůznější robotická pracoviště a představit tak to hlavní, co PhotoRobot dokáže - tedy fascinující rychlost automatizované fotografie. Díky členění interiéru skleněnými příčkami lze vést nerušeně několik jednání či prezentací současně. 

Vzorkovna vznikla rekonstrukcí a dostavbou původně výrobního objektu. Potřeba pokud možno "bezešvého" propojení dvou budov, přinesla několik realizačních výzev. Nejviditelnější z nich je dominantní těleso kuchyňky/baru, které vzniklo nutnou obestavbou instalačních šachet. 

Dílem Graphite studio byl kompletní návrh interiéru včetně zakázkového nábytku.
  • koncept
  • grafický design