Hauk

Hauk
2021
Projekt potisku fasády nové budovy společnosti HAUK v Polici nad Metují je grafickým dílem realizovaným na ploše 1.320 m2. Celou fasádu tvoří 538 potištěných dílů, vyrobených z fasádních desek FUNDERMAX.

Nová výrobní hala kontrastuje s původním neoklasicistním průčelím budovy přádelny Viléma Pellyho, která musela být stržena po rozsáhlém požáru v roce 2020. Historická budova přádelny (pozdější státní podnik VEBA) představovala po více než století místní dominantu. Úkolem Graphite studio bylo dát rozsáhlé nové utilitární fasádě výrobní haly lidské měřítko.
  • koncept
  • logo
  • grafický design
  • webdesign

Klient si přál vyhnout se v návrhu historickým reminiscencím a kašírování reality. Zadáním bylo promítnout do grafiky význam lokality. V protikladu k průmyslovému charakteru objektu jsme jako předlohu návrhu zvolili přírodní krajinné prvky charakteristické pro okolí Police nad Metují, tedy především CKO Broumovské stěny. Jednotlivé známé skalní útvary tohoto skalního hřbetu tvoří rámec grafického návrhu, doplněný o stylizované stromy a zvířata.

Prvotní představou zadavatele byla aplikace realistických fotografií. Design, který jsme navrhli nakonec vedl k méně doslovné interpretaci přírodních a krajinných prvků. Celá grafika je složena z 214.758 kosočtverců uspořádaných v pravidelném rastru. Tyto ostré tvary odkazují k logu společnosti HAUK (na jeho změnu klient nepřistoupil) a také k charakteru výroby - obrábění a tvarování kovů a plastů, dílů pro automobilový průmysl. Grafika je podložena texturou monolitického betonu.

Zakázka byla velmi náročná na zpracování a výrobu díky rozsahu a charakteru grafiky. Jednotlivé desky musely být potištěny, opracovány a sesazeny na stavbě zcela přesně, protože každá chyba by byla v pravidelném rastru na první pohled patrná. V podobném měřítku nebyla dosud nikdy v České republice grafika na fasádu budovy aplikována.