Ahoj!

/

hauk

potisk výrobní haly

#grafický design

#architektura

Projekt potisku fasády nové budovy společnosti HAUK v Polici nad Metují je grafickým dílem realizovaným na ploše 1.320 m2. Celou fasádu tvoří 538 potištěných dílů, vyrobených z fasádních desek FUNDERMAX. Nová výrobní hala kontrastuje s původním neoklasicistním průčelím budovy přádelny Viléma Pellyho, která musela být stržena po rozsáhlém požáru v roce 2020. Historická budova přádelny (pozdější státní podnik VEBA) představovala po více než století místní dominantu. Úkolem Graphite studio bylo dát rozsáhlé nové utilitární fasádě výrobní haly lidské měřítko.
číst víc...
Hauk, print of the facade of the production hall

přírodní krajinné prvky

Klient si přál vyhnout se v návrhu historickým reminiscencím a kašírování reality. Zadáním bylo promítnout do grafiky význam lokality. V protikladu k průmyslovému charakteru objektu jsme jako předlohu návrhu zvolili přírodní krajinné prvky charakteristické pro okolí Police nad Metují, tedy především CKO Broumovské stěny. Jednotlivé známé skalní útvary tohoto skalního hřbetu tvoří rámec grafického návrhu, doplněný o stylizované stromy a zvířata.Prvotní představou zadavatele byla aplikace realistických fotografií. Design, který jsme navrhli nakonec vedl k méně doslovné interpretaci přírodních a krajinných prvků.

detail of hauk facade
Hauk, print of the facade of the production hall, detail of hauk facade
Hauk, print of the facade of the production hall, detail of hauk facade
Hauk, rock

textura betonu

Celá grafika je složena z 214.758 kosočtverců uspořádaných v pravidelném rastru. Tyto ostré tvary odkazují k logu společnosti HAUK (na jeho změnu klient nepřistoupil) a také k charakteru výroby - obrábění a tvarování kovů a plastů, dílů pro automobilový průmysl. Grafika je podložena texturou monolitického betonu.

hauk factory exterior
detail of hauk facade
Hauk, print of the facade of the production hall, factory exterior
Print of the facade of the production hall

charakter grafiky

Zakázka byla pro grafické studio velmi náročná na zpracování a výrobu díky rozsahu a charakteru grafiky. Jednotlivé desky musely být potištěny, opracovány a sesazeny na stavbě zcela přesně, protože každá chyba by byla v pravidelném rastru na první pohled patrná. V podobném měřítku nebyla dosud nikdy v České republice tištěná grafika na fasádu budovy aplikována.

Hauk, print of the facade of the production hall, hauk factory exterior detail
Hauk, print of the facade of the production hall
Hauk, print of the facade of the production hall

názor klienta

Spolupráce s Graphite studio na projektu provětrávané fasády probíhala na velmi profesionální úrovni, po osobním setkání a vyjasnění našich představ jako investora, jsme obdrželi několik návrhů včetně komplexního řešení celého venkovního prostoru. Celkový výsledek odpovídá vizualizaci a je velmi kladně hodnocen jak investorem, tak širokou veřejností. Nový vzhled budovy je moderní, svěží a jedinečný, během nočního nasvícení se přírodnímu motivu dostává další rozměr. Firmu graphite.studio můžeme vřele doporučit pro další spolupráci na podobných projektech.

Petr Hauk

výrobní ředitel

Hauk

Klient

Hauk

Sektor

Automotive

Práce

Design fasády

Art Director

Tomáš Buble

Designer

Klára Maršíčková, Romana Uhříčková

Spolupráce

Erika Cardová

sdílej

Uvažujete o nějakém projektu, kde bychom vám mohli být užiteční?
Děkujeme za vaši zprávu. Ozveme se!
Ale! Něco je špatně, formulář nelze odeslat.

/

showroom

velké
fotostudio

arrow pictogram
load next